ძირითადი მასალა
ნახეთ, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ ახალი ფუნქცია ორი ფუნქციის შეკრებით ან გამოკლებით.