ძირითადი მასალა

კომპლექსური რიცხვები

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ რთული რიცხვების შესახებ, როგორ შევკრიბოთ, გამოვაკლოთ და გავამრავლოთ ისინი. ეს გამოგადგებათ მრავალწევრებთან მუშაობის დროს.