ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:51

წრეწირის სტანდარტული განტოლებიდან გამომდინარე თვისებები