ძირითადი მასალა

პარაბოლას ფოკუსისა და დირექტრისის მიმოხილვა

გაიხსენეთ, რა იცით პარაბოლას ფოკუსსა და დირექტრისაზე.