თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

ააგეთ მაჩვენებლიანი მოდელები

ამოცანა

ნახშირბად-14 არის ელემენტი, რომელიც ყოველ 871 წელში თავისი მასის 110-ს კარგავს. ნახშირბად-14-ის ნიმუშის მასა შეგვიძლია, წარმოვადგინოთ M ფუნქციით, რომელიც დამოკიდებულია მის ასაკზე t (წლებში).
ჩვენ ვზომავთ, რომ ნახშირბად-14-ის ნიმუშის თავდაპირველი მასაა 960 გრამი.
დაწერეთ ფუნქცია, რომელიც აღწერს ნახშირბად-14-ის მოდელის მასას გაზომვიდან t წლის შემდეგ.
M(t)=