არითმეტიკული მოქმედებები მრავალწევრებზე

იტვირთება

ივარჯიშეთ

მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ერთწევრი გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ორწევრი გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ შევკრიბოთ, გამოვაკლოთ, გავამრავლოთ და გავყოთ მრავალწევრები.