ძირითადი მასალა

რთული განტოლებები და ფუნქციები

ამ თემის შესახებ

ამოხსენით რთული განტოლებები გრაფიკების აგებით. გაეცანით ფუნქციების ახალ თვისებებს (როგორიცაა სიმეტრიულობა, ქცევა უსასრულობაში და პერიოდულობა) სხვადასხვა კონტექსტში და შეადარეთ ფუნქციები სხვადასხვა თვისებების მიხედვით.