ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:46

დახრილობა-გადაკვეთის ფორმით მოცემული განტოლების პოვნა დახრილობითა და გადაკვეთის წერტილით