ისწავლეთ, როგორ უნდა იპოვოთ წრფის დახრილობა-კვეთის ფორმის განტოლება ორი წერტილის მიხედვით.
თუ ჯერ არ წაგიკითხავთ, შეიძლება, გინდოდეთ დაიწყოთ გაკვეთილით: რა არის დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა.

განტოლების დაწერა yy ღერძთან გადაკვეთისა და კიდევ ერთი წერტილის მიხედვით

დავწეროთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც გადის წერტილებზე (0,3)(0,3) და (2,7)(2,7) დახრილობა–კვეთის ფორმაში.
გაიხსენებთ, რომ დახრილობა-კვეთის ზოგად განტოლებაში y=mx+by=\maroonC{m}x+\greenE{b} დახრილობა მოცემულია m\maroonC{m}-ით და yy-ის გადაკვეთის წერტილი b\greenE{b}-ით.

b\greenE b-ის პოვნა

წრფის yy-ის გადაკვეთის წერტილი არის (0,3)(0,\greenE{3}), ამიტომ ვიცით, რომ b=3\greenE{b}=\greenE{3}.

m\maroonC m-ის პოვნა

გავიხსენოთ, რომ წრფის დახრილობა არის წრფის ნებისმიერ ორ წერტილს შორის yy–ის ცვლილების შეფარდება xx–ის ცვლილებასთან:
დახრის კოეფიციენტი=y-ის ცვლილება x-ის ცვლილება \text{დახრის კოეფიციენტი}=\dfrac{\text{y-ის ცვლილება }}{\text{x-ის ცვლილება }}
აქედან გამომდინარე, ეს არის დახრილობა (0,3)(0,3) და (2,7)(2,7) წერტილებს შორის:
საბოლოოდ, წრფის განტოლება არის y=2x+3y=\maroonC{2}x\greenE{+3}.

შეამოწმეთ, როგორ გესმით

განტოლების დაწერა ნებისმიერი ორი წერტილის მიხედვით

მოდით, დავწეროთ იმ წრფის დახრილობა-კვეთის ფორმის განტოლება, რომელიც გადის (2,5)(2,5) და (4,9)(4,9) წერტილებზე.
ყურადღება მიაქციეთ, რომ წრფის yy-ის გადაკვეთის წერტილი არ გვაქვს მოცემული. ეს საქმეს ცოტათი ართულებს, მაგრამ ჩვენ გამოწვევის არ გვეშინია!

m\maroonC m-ის პოვნა

b\greenE b-ის პოვნა

ვიცით, რომ წრფე y=2x+by=\maroonC{2}x+\greenE{b} ფორმისაა და უნდა ვიპოვოთ b\greenE{b}. ამისათვის, წერტილს (2,5)(2,5) ვსვამთ განტოლებაში.
რადგან წრფის თითოეულმა წერტილმა უნდა დააკმაყოფილოს წრფის განტოლება, ვიღებთ განტოლებას, რომლის ამოხსნაც შეგვიძლია b\greenE{b}–ს საპოვნელად.
y=2x+b5=22+bx=2 და y=55=4+b1=b\begin{aligned}y&=\maroonC{2}\cdot x+\greenE{b}\\\\ 5&=\maroonC{2}\cdot 2+\greenE{b}&\gray{x=2\text{ და }y=5}\\\\ 5&=4+\greenE{b}\\\\ \greenE{1}&=\greenE{b} \end{aligned}
საბოლოოდ, წრფის განტოლება არის y=2x+1y=\maroonC{2}x\greenE{+1}.

შეამოწმეთ, როგორ გესმით

იტვირთება