ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, როგორ უნდა იპოვოთ წრფის დახრილობა-კვეთის ფორმის განტოლება ორი წერტილის მიხედვით.
დავალაგოთ: