იტვირთება

ამოცანა განტოლებათა სისტემაზე: უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი