იტვირთება

განტოლებათა სისტემის ამოხსნა გრაფიკის აგებით: y=7/5x-5 & y=3/5x-1