ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:12:01

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი