ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:30

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი