ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:31

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი