ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:38

არითმეტიკული პროგრესიის ფორმულების გამოყენება