ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:06

არითმეტიკული მიმდევრობის რეკურსიული ფორმულები

არითმეტიკული მიმდევრობის შედგენა