ძირითადი მასალა

არითმეტიკული პროგრესიის რეკურსიული ფორმულები

არითმეტიკული პროგრესიის შედგენა