თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კვადრატული ფესვის გამარტივება

ფესვები კარგია, მაგრამ ცხადია, ჩვეულებრივ რიცხვებთან მუშაობა გვირჩევნია. ასე რომ, მაგალითად, √4–ის ნაცვლად გვირჩევნია, გამოვიყენოთ 2. იმ ფესვებს რა ვუყოთ, რომლებიც არ უდრის მთელ რიცხვს, როგორიცაა √20? 20 მაინც შეგვიძლია, ჩავწეროთ 4⋅5-ს სახით და შემდეგ გამოვიყენოთ ცნობილი თვისებები, რომ √(4⋅5) ჩავწეროთ, როგორც √4⋅√5, რომელიც არის 2√5. ჩვენ *გავამარტივეთ* √20. შემქმნელია სალ ხანი.

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.

ვიდეოს აღწერა

მოდით, ვნახოთ თუ შევძლებთ გავამარტივოთ ხუთი გამრავლებული კვადრატული ფესვი 117-დან ერთი შეხედვით, 117 ზუსტი კვადრატი არ უნდა იყოს. ამიტომ მოდით ის დავშალოთ მამრავლებათ და ვნახოთ ამ მამრავლებიდან რომელიმე თუ გვხვდება რამოდენემეჯერ. აშკარაა რომ ეს კენტი რიცხვია. ეს აშკარად არ იყოფა ორზე. რომ შევამოწმოთ თუ იყოფა ეს სამზე, შეგვიძლია შევკრიბოთ ყველა ციფრი. და ხან აკადემის სხვა ვიდეოში ავხსნით ეს რატომ მუშაობს. თუ შეკრებთ ყველა ციფრს, მიიღებთ ცხრას. ცხრა იყოფა სამზე, ანუ 117-იც გაიყოფა სამზე. აქეთ გადმოვინაცვლოთ და გავარკვიოთ, თუ რას უდრის 117 გაყოფილი სამზე. სამი არ მოთავსდება ერთში. ის მოთავსდება 11-ში, სამჯერ. სამჯერ სამი არის ცხრა. გამოვაკლოთ და მივიღეთ ნაშთი ორი. ჩამოვიტანოთ შვიდი. სამი ცხრაჯერ მოთავსდება 27-ში. ცხრაჯერ სამი არის 27. გამოვაკლოთ, და დავასრულეთ. ზუსტად მოთავსდება. ჩვენ შეგვიძლია დავშალოთ 117 როგორც სამჯერ 39. ახლა 39, ეს შეგვიძლია დავშალოთ როგორც, ერთი შეხედვითვე ჩანს, რომ 39 იყოფა სამზე. ეს ტოლია სამჯერ 13-ის. და ეს ყველა ახლა მარტივი რიცხვია. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს იგივეა, რაც ხუთჯერ კვადრადული ფესვი სამი გამრავლებული სამზე და გამრავლებული 13-იდან ხარისხების თვისებებიდან ვიცით, რომ ეს იგივეა რაც, ხუთჯერ კვადრატული ფესვი სამჯერ სამიდან გამრავლებული კვადრატულ ფესვზე 13-დან. რამდენია კვადრატული ფესვი სამჯერ სამიდან? რამდენია კვადრატული ფესვი ცხრიდან? ეს არის სამის კვადრატის კვადრატული ფესვი. ეს იქნება სამი. ამიას ვამარტივებთ სამამდე. მთელი ეს რაღაც, იქნება ხუთჯერ სამი გამრავლებული კვადრატული ფესვი 13-დან. აი ეს ნაწილი იქნება 15-ჯერ კვადრატული ფესვი 13-დან. კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. ვცადოთ გავამარტივოთ სამჯერ კვადრატული ფესვი 26-დან. 26-ს ყვითლით დავწერ, როგორც წინა მაგალითში გავაკეთე. 26 აშკარად ლუწი რიცხვია, ანუ ის გაიყოფა 2-ზე. ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც ორჯერ 13. ამაზე დავასრულებთ. 13 მარტივი რიცხვია. მას მეტად ვეღარ დავშლით. ანუ 26-ს არ აქვს ზუსტი კვადრატები. იგი არ შეგვიძლია დავშალოთ სხვა რიცხვების მამრავლებად და რაიმე ზუსტ კვადრატად, როგორც აქ გავაკეთეთ. 117 არის 13-ჯერ 9. ეს არის ზუსტი კვადრატის და 13-ის ნამრავლი. 26 არ არის, ანუ გავამარტივოთ ისე, როგორც შეგვიძლია. დავტოვოთ სამჯერ კვადრატული ფესვი 26-დან.