ძირითადი მასალა

გაამარტივეთ გამოსახულებები კვადრატული ფესვებით (ცვლადები)