იტვირთება

ნამრავლისა და განაყოფის ხარისხები (როცა მაჩვენებელი მთელი რიცხვია)