მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:24

ხარისხების გამრავლება და გაყოფა (როცა ხარისხში მთელი რიცხვია)