ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:19

დამუშავებული მაგალითი: განტოლებების ამოხსნა სრულ კვადრატამდე შევსებით

სრულ კვადრატამდე შევსება