ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:02

დამუშავებული მაგალითი: გამოსახულებების გადაწერა სრულ კვადრატამდე შევსებით

სრულ კვადრატამდე შევსება