მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:24

კვადრატული განტოლებების ამოხსნა კვადრატის დასრულების საშუალებით: ამონახსნის გარეშე