იტვირთება

კვადრატული განტოლებების ამოხსნა მამარავლებად დაშლის საშუალებით: საწყისი კოეფიციენტი არ არის 1