ძირითადი მასალა

კვადრატული განტოლებების ამოხსნა მამრავლებად დაშლის საშუალებით (მიმოხილვა)

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა ამონახსნების პოვნას ამარტივებს. ეს სტატია მიმოიხილავს მამრავლებად დაშლის ხერხებს და საშუალებას გაძლევთ, ამოცანებზე ივარჯიშოთ.

კვადრატული განტოლებების ამოხსნა მამარავლებად დაშლის საშუალებით