ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:39

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: სრული კვადრატი