ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, როგორ დავშალოთ კვადრატული გამოსახულებები, რომელთაც "სრული კვადრატის" ფორმა აქვთ. მაგალითად, x²+6x+9 ჩაწერეთ (x+3)² სახით;.

კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: სრული კვადრატი

დავალაგოთ: