თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: ალგებრა I > თემა 15

გაკვეთილი 11: შემოკლებული გამრავლების ფორმის მრავალწევრა განტოლებების მამრავლებად დაშლა

მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: გამოწვევა

ამოცანა

მართკუთხა პრიზმის მოცულობა (კუბურ მეტრებში), v, მოცემულია ამ გამოსახულებით:
v=a42a2b2+b4
a და b დადებითი მთელი რიცხვებია და a>b.
ამოირჩიეთ სამი გამოსახულება, რომელიც პრიზმის სამ უნიკალურ ზომას წარმოადგენს (მეტრებში).
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი: