ძირითადი მასალა
გაიგეთ, რა არის განტოლება და რას ნიშნავს განტოლების ამონახსნის პოვნა.
დავალაგოთ: