ერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე (მიმოხილვა)

ერთწევრების მრავალწევრებზე გასამრავლებლად განრიგებადობის კანონს ვიყენებთ. მაგალითად, 2x(3x+7) = 6x^2+14x. ეს სტატია საკითხის მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ და საშუალებას გაძლევთ, რამდენიმე ამოცანაზე თავად ივარჯიშოთ.
6z26z^2–ის მსგავსი ერთწევრების 7z2+3z27z^2+3z-2–ის მსგავს მრავალწევრებზე გამრავლებისათვის უნდა გამოვიყენოთ განრიგებადობის კანონი.

მაგალითი

გაამარტივეთ.
პასუხი გამოსახეთ სამწევრის სახით.
6z2(7z2+3z2)6z^2(7z^2+3z-2)
ეს არის ამოცანა განრიგებადობის თვისების გამოყენებაზე. როგორ გავხსნათ ფრჩხილები 6z2\blue{6z^2} წევრისთვის?
ნამრავლი არის 42z4+18z312z242z^4+18z^3-12z^2.
გინდათ, ერთწევრების მრავალწევრებზე გამრავლების შესახებ მეტი გაიგოთ? იხილეთ ეს ვიდეო.

ვარჯიში

მეტი ვარჯიში გინდათ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.
იტვირთება