ძირითადი მასალა

ორწევრების მრავალწევრებზე გამრავლება: მიმოხილვა

მიმოხილვა იმისა, როგორ გავამრავლოთ ორწევრი, როგორიცაა 1 + x, ორზე მეტი წევრისგან შემდგარ მრავალწევრზე, როგორიცაა x^2 - 5x - 6.
დავალაგოთ: