ერთწევრი არის მრავალწევრი, რომელსაც მხოლოდ ერთი წევრი აქვს. მაგალითად, 2a^5 არის ერთწევრი. ეს სტატია მიმოიხილავს ერთწევრების გამრავლებას (მაგ. 2a^5 * 3a^2 = 6a^7).
ერთწევრი არის იგივე მრავალწევრი, მხოლოდ ერთი წევრით, როგორიცაა 2x2x ან 7y7y. ერთწევრთა გამრავლების ცოდნა აუცილებელია ზოგადად ორწევრთა და მრავალწევრთა გამრავლებისათვის. ამიტომ, რამდენიმე მაგალითის მიმოხილვა კარგი აზრია.

მაგალითი 1

გაამარტივეთ.
(4x2)(7x3){(-4x^2)(7x^3)}
როდესაც რიცხვი ცვლადის გვერდით წერია, ეს ნიშნავს, რომ ისინი გამრავლებულია ერთმანეთზე. ანუ,
(4x2)(7x3)(\blueD{-4}\maroonD{x^2})(\blueD{7}\maroonD{x^3})
იგივეა, რაც
(4)(x2)(7)(x3)(\blueD{-4})(\maroonD{x^2})(\blueD{7})(\maroonD{x^3}).
ახლა შეგვიძლია, ადგილები გავუცვალოთ მამრავლებს, რადგან გამრავლება გადანაცვლებადია (ანუ, მნიშვნელობა არ აქვს, რა მიმდევრობით გავამრავლებთ მამრავლებს).
(4)(7)(x2)(x3)\blueD{(-4)(7)}\maroonD{(x^2)(x^3)}
შემდეგ გავამარტივოთ და ამით მოვრჩებით!
28x5\blueD{-28}\maroonD{x^5}

მაგალითი 2

გაამარტივეთ.
(8a2)(5a6){(-8a^2)(-5a^6)}
როდესაც რიცხვი ცვლადის გვერდით წერია, ეს ნიშნავს, რომ ისინი გამრავლებულია ერთმანეთზე. ანუ,
(8a2)(5a6)(\blueD{-8}\maroonD{a^2})(\blueD{-5}\maroonD{a^6})
იგივეა, რაც
(8)(a2)(5)(a6)(\blueD{-8})(\maroonD{a^2})(\blueD{-5})(\maroonD{a^6}).
ახლა შეგვიძლია, ადგილები გავუცვალოთ მამრავლებს, რადგან გამრავლება გადანაცვლებადია (ანუ, მნიშვნელობა არ აქვს, რა მიმდევრობით გავამრავლებთ მამრავლებს).
(8)(5)(a2)(a6)\blueD{(-8)(-5)}\maroonD{(a^2)(a^6)}
შემდეგ გავამარტივოთ და ამით მოვრჩებით!
40a8\blueD{40}\maroonD{a^8}
გინდათ სხვა მაგალითის ნახვა? იხილეთ ეს ვიდეო.

ვარჯიში

მეტი ვარჯიში გინდათ? ნახეთ ეს სავარჯიშო. აგრეთვე, იხილეთ ეს რთული სავარჯიშო.
იტვირთება