თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 10: მრავალწევრები, განტოლებები და ფუნქციები

ამ თემის შესახებ

ეს თემა მოიცავს:

  • მრავალწევრა გამოსახულებების შეკრება, გამოკლება და გამრავლება
  • მრავალწევრა გამოსახულებების დაშლა წრფივი მამრავლების ნამრავლის სახით
  • მრავალწევრა გამოსახულებების გაყოფა
  • მრავალწევრების იგივეობათა დამტკიცება
  • მრავალწევრა განტოლებების ამოხსნა და მრავალწევრა ფუნქციების ნულების პოვნა
  • მრავალწევრა ფუნქციების გრაფიკების აგება
  • ფუნქციების სიმეტრიულობა

ისწავლეთ

შეამოწმეთ, როგორ გესმით მრავალწევრები, განტოლებები და ფუნქციები ამ არ არის რიცხვი კითხვით.