თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

ფორმულებით მანიპულაცია

ამისთვის დაგჭირდება: კალკულატორი

ამოცანა

ბუღალტრულ აღრიცხვაში დანახარჯების რაოდენობის, მოცულობისა და მოგების ანალიზის მეშვეობით მენეჯერები წინასწარმეტყველებენ, რა გავლენა ექნება ფასის ან გაყიდული პროდუქციის მოცულობის ცვლილებას მოგებაზე.
წმინდა მოგება, NI, შემდეგი ფორმულით ითვლება: NI=(SPVC)(V)FC, სადაც SP არის ფასი, VC არის ცვლადი ხარჯი თითო ერთეულზე, V არის გაყიდვის მოცულობა, FC კი ფიქსირებული დანახარჯები.
გადააწყვეთ ფორმულა ისე, რომ იპოვოთ გაყიდვების მოცულობა - (V).
V=
რა იქნება გაყიდვების მოცულობა, V, თუ წმინდა შემოსავალია $5000, ფასია $40, ცვალებადი ხარჯია $15 და $1000 ფიქსირებული დანახარჯები?
თუ საჭიროა, დაამრგვალეთ თქვენი პასუხი უახლოეს მთელ რიცხვამდე.
V=
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi