თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: ალგებრა (ყველა მასალა) > თემა 7

გაკვეთილი 18: სხვადასხვა ვარიანტის მოდელირება ფუნქციების კომბინაციებისა და კომპოზიტების მიხედვით (დონე: ალგებრა 2)

ააგეთ მოდელები ფუნქციათა კომბინაციით

ამოცანა

ნახევრად სავსე აუზში 10,000 ლიტრი წყალია, როცა ფინი იწყებს მის გავსებას. მზიანი დღეა. ყოველ m წუთში მისი შლანგიდან წამოსული წყლის მოცულობა, V, ლიტრებში, მოცემულია შემდეგნაირად: V(m)=20m, აორთქლილი წყლის მოცულობა, E, ლიტრებში, m წუთში მოცემულია შემდეგი ფუნქციით E(m)=0,1m.
ვთქვათ, P აუზში წყლის ჯამური მოცულობაა ფინის მიერ ავსების დაწყებიდან m წუთის შემდეგ.
დაწერეთ ფორმულა, განსაზღვრეთ P(m) V(m)-სა და E(m)-ს მიმართ.
P(m)=
დაწერეთ ფორმულა, განსაზღვრეთ P(m) m-ს მიმართ.
P(m)=