თუ თჄვენ ჼედავთ ამ ჹეჱყობინებას, ესე იგი საიჱზე გარე რესურსების áƒ©áƒáƒąáƒ•áƒ˜áƒ áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄáƒáƒĄ მოჼდა áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒ”áƒ‘áƒ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: ალგებრა (ყველა მასალა) > თემა 11

გაკვეთილი 23: მუდმივა e და ნაჱურალური ლოგარითმი (დონე: ალგებრა 2)

𝑒 და პროáƒȘენჱის დარიáƒȘჼვის რთული მეთოდი

სალი გვაáƒȘნობს მათემაჱიკის სამყაროს (და არა მარჱო!) განსაკუთრებულ რიáƒȘჼვს - მუდმივა 𝑒-ქ. ლემჄმნელია სალ ჼანი.

გსურთ, ჹეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსჱები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აჄ და გაეáƒȘანით განჼილვას ჼანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.

ვიდეოს აჩწერა