ძირითადი მასალა

წრფეებისა და დახრილობის გრაფიკულად გამოსახვა

ივარჯიშეთ
დახრილობა-კვეთის შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა-გადაკვეთის ფორმით მოცემული განტოლების გრაფიკის აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
დახრილობა-კვეთის განტოლების გრაფიკით პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახრილობა კვეთის პოვნა ორი წერტილითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გამოიყენეთ ალგებრის ძალა წერტილებისა და ხაზების გასაგებად და ასახსნელად (კი, ამას ძირითადად გეომეტრიაში ვაკეთებთ). ჩვენ ასევე შევეხებით წრფის დახრილობასა და განტოლებას.