ძირითადი მასალა

სტაბილიზაციის პროცესის შედეგები გრძელვადიან პერიოდში