უნივერსიტეტი, კარიერები და სხვა

დაწყება

შესავალი: კოლეჯის მისაღები პროცესი
მოისმინეთ სალის კოლეჯში ჩარიცხვის ისტორია და შემდეგ შეადგინეთ 4 წლიან კოლეჯში ჩარიცხვის საკუთარი გეგმა.
დაიწყეთ სწავლა